Shop Mobile More Submit  Join Login
About Other / Student Korean is best <33South Korea Recent Activity
Deviant for 11 Months
Needs Core Membership
Statistics 6 Deviations 399 Comments 1,730 Pageviews
×

Newest Deviations

[... - Comback] Fantasy by UchihaSakami [... - Comback] Fantasy :iconuchihasakami:UchihaSakami 6 7 [Scrapbook] Suga by UchihaSakami [Scrapbook] Suga :iconuchihasakami:UchihaSakami 4 1 [12207] Cover Park Chanyeol by UchihaSakami [12207] Cover Park Chanyeol :iconuchihasakami:UchihaSakami 4 4 [Scrapbook] Cover Son-Naeun by UchihaSakami [Scrapbook] Cover Son-Naeun :iconuchihasakami:UchihaSakami 2 21 [Iggy] Cover Iggy Lawless-chan by UchihaSakami [Iggy] Cover Iggy Lawless-chan :iconuchihasakami:UchihaSakami 6 8
- My artwork. I think it so ugly. And what about you?? Fav if you like it !!













Favourites

[SHARE RENDER] DAHYUN TWICE 14 PNGS by JudilsGoer [SHARE RENDER] DAHYUN TWICE 14 PNGS :iconjudilsgoer:JudilsGoer 57 32 [PACK PNG #2] DAHYUN - TWICE by Ginq-qq [PACK PNG #2] DAHYUN - TWICE :iconginq-qq:Ginq-qq 175 114 Jimin Iggy by truc2272004 Jimin Iggy :icontruc2272004:truc2272004 6 3 [08072016] HAPPY 1700+ WATCHERS by hanaphuong200 [08072016] HAPPY 1700+ WATCHERS :iconhanaphuong200:hanaphuong200 120 68 [PACK RENDER 44] MINA TWICE by hanaphuong200 [PACK RENDER 44] MINA TWICE :iconhanaphuong200:hanaphuong200 52 21 [PACK RENDER 47,48,49] MINA - JUNGHWA - EUNJI by hanaphuong200 [PACK RENDER 47,48,49] MINA - JUNGHWA - EUNJI :iconhanaphuong200:hanaphuong200 66 39 [PACK RENDER 52] TZUYU TWICE by hanaphuong200 [PACK RENDER 52] TZUYU TWICE :iconhanaphuong200:hanaphuong200 83 53 [PACK RENDER 56] MOMO TWICE by hanaphuong200 [PACK RENDER 56] MOMO TWICE :iconhanaphuong200:hanaphuong200 222 127 [PACK RENDER 57] DAHYUN TWICE by hanaphuong200 [PACK RENDER 57] DAHYUN TWICE :iconhanaphuong200:hanaphuong200 115 69 MERRY CHIRSTMAX - DAHYUN TWICE by suceobaby MERRY CHIRSTMAX - DAHYUN TWICE :iconsuceobaby:suceobaby 62 25 PSD #1 by Naries by NariesCute PSD #1 by Naries :iconnariescute:NariesCute 7 5 PACK RENDER JOY (RED VELVET) BY NARIES_SHARE FREE by NariesCute PACK RENDER JOY (RED VELVET) BY NARIES_SHARE FREE :iconnariescute:NariesCute 9 4 [01072015] Render pack Joy by HynMy [01072015] Render pack Joy :iconhynmy:HynMy 40 56 8 Render Irene - Red Velvet by Sue by SueDesigner 8 Render Irene - Red Velvet by Sue :iconsuedesigner:SueDesigner 46 17 [PACK+RENDER #24] YoonA (SNSD) by ntttlovegg [PACK+RENDER #24] YoonA (SNSD) :iconntttlovegg:ntttlovegg 23 26 [PACK+RENDER #38] Joy (Red Velvet) by ntttlovegg [PACK+RENDER #38] Joy (Red Velvet) :iconntttlovegg:ntttlovegg 19 14
- My Favourite !! I like it !!








Donate

UchihaSakami has started a donation pool!
0 / 10
Ừ thì ra làm cho có với người ta :vv Còn thích Donate hay kh là tùy các cậu :vv








You must be logged in to donate.
No one has donated yet. Be the first!

Groups

Activity


[... - Comback] Fantasy
Design by :iconuchihasakami:
Render by :iconrikayashi:
Style by :iconbabe-ngo:
Res by :iconbabe-ngo: [Cái này bả đưa cho tui nhưng mà tui kh biết bả lấy ở đâu nữa]
Tao còm bách với cái Art thảm họa :vv 
Fav nếu chúng mài thíc :vv
Loading...
[Scrapbook] Suga
Credit : :iconuchihasakami: :iconconobamenhieu: :icontt27:
_ Ôi mẹ ơi lần đầu tiên con tự xử đẹp cái PSD. [Cháy Art Cmnr :vv]
_ Lời đầu tiên muốn nói là em thành thật xin lỗi anh Đường, tay nghề của em còn non nên Dislike all Cmnr :vv Mong anh thông cảm.
_ Lời thứ hai muốn nói là : Làm ơn đừng chém vì con đã biết nó Dislike all.
_ Lời cuối cùng : Saranghae Suga Oppa <33
Loading...
_ Tuôi xin tuyên bố "Tạm thời bỏ Design."
_ Lí do: Thi xong tính tiếp !!
_ Thời gian thi xong chắc là từ đây đến cuối tháng 4.
[12207] Cover Park Chanyeol
Credit: :iconuchihasakami: , :iconbabe-ngo: , :iconhayashi-miria: , :iconsandynguyen07: , Google, Fotki.
Làm cái này Gift cho thằng bạn khốn nạn nhân lễ Valentine !!
Oppa của tuôi cũng là Idol mà nó thần tượng !! 
Gift for thằng cờ hó Nguyễn Nhật Nam
Loading...
[Scrapbook] Cover Son-Naeun
_ Design by me 
_ Style by me 
_ PSD by 
babe-ngo 
_ Res by Fotki 
_ Render by 
AVeiii
_ Texure by 
babe-ngo 
Loading...
[Iggy] Cover Iggy Lawless-chan
Design by me
Render by me [ Me cut - Stock by Google ]
Stock by Google
Style by babe-ngo
PSD by me
Loading...
 - Chủ yếu tui Share là Res và Render :vv 
- Share chủ yêu câu Watch D.A :vv 
Share Happy Birthday Class.. Tới hay chưa kệ má nó :vv Năm cuối Happy hết luông :vv
 
Chương I: Res 
- MS1
- MS2: 
- MS3:
- MS4:  
- MS5: 
- MS6:
- MS7:
- MS8:
- MS9:
- MS10:
- MS11:
- MS12:
- MS13:
- MS13:
- MS14:
- MS15:
- MS16:
- MS17:
- MS18:
- MS19:
- MS20:
- MS21: 
- MS22:
- MS24:
- MS25:
- MS26: 
- MS27:
- MS28:
- MS29:
- MS30: 
- MS31:
- MS32: 
- MS33:
- MS34:
wedd
- MS35:
- MS36:
- MS37:
- MS38:
- MS39:
- MS40: 
- MS41: 
- MS42:
 
- MS43:
- MS44:
- MS45: 
 
 
Chương II: Render [Tui cut không được chuẩn lắm]
- P/s: Ai muốn lấy Link Imgur thì Inbox tui nah :vv 
 
 
- MS1: Sakura 
- MS2: Syaoran
- MS3: Yukito
- MS4: Tomoyo
 - MS5: Mavis
- MS6: Madoka
[Share #7] Pack Render Madoka by UchihaSakami
- MS7: Madoka
[Share #8] Pack Render Madoka by UchihaSakami
- MS8: Madoka
[Share #9] Pack Render Madoka by UchihaSakami
- MS9: Aoi
[Share #10] Pack Render Aoi by UchihaSakami
- MS10: Sakura
[Share #11] Pack Render Sakura by UchihaSakami




- Không làm đúng luật = Cún
- Down chùa = Dell's :vv
- Dell's Share Render của tui lung tung nhá :vv




deviantID

UchihaSakami's Profile Picture
UchihaSakami
Korean is best <33
Artist | Student | Other
South Korea
Hello everybody <33 Xin chào tất cả mọi người <33 My name is Choi Kim Lam. Tên tôi là Choi Kim Lam. Nice to meet you <33 Rất vui khi được gặp các bạn. I'm from Vietnam. Tôi đến từ Việt Nam. I can speak three languages : Vietnamese, English and Korean !! Tôi có thể nói 3 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. I love Design very much but i not good !! Tôi thích Design rất nhiều nhưng tôi không được giỏi. Watch for me if you like my artwork. Watch cho tôi nếu bạn thích những Art của tôi. Donate for me if you like. Donate cho tôi nếu bạn thích. Fav my artwork if you like it !! Fav Art của tôi nếu bạn thích chúng. Kamsa <33 Arigatou <3 Thank you <3 Cảm ơn !!


_ My Idol:
BTS:


EXO:


GOT7:






















Interests
 - Chủ yếu tui Share là Res và Render :vv 
- Share chủ yêu câu Watch D.A :vv 
Share Happy Birthday Class.. Tới hay chưa kệ má nó :vv Năm cuối Happy hết luông :vv
 
Chương I: Res 
- MS1
- MS2: 
- MS3:
- MS4:  
- MS5: 
- MS6:
- MS7:
- MS8:
- MS9:
- MS10:
- MS11:
- MS12:
- MS13:
- MS13:
- MS14:
- MS15:
- MS16:
- MS17:
- MS18:
- MS19:
- MS20:
- MS21: 
- MS22:
- MS24:
- MS25:
- MS26: 
- MS27:
- MS28:
- MS29:
- MS30: 
- MS31:
- MS32: 
- MS33:
- MS34:
wedd
- MS35:
- MS36:
- MS37:
- MS38:
- MS39:
- MS40: 
- MS41: 
- MS42:
 
- MS43:
- MS44:
- MS45: 
 
 
Chương II: Render [Tui cut không được chuẩn lắm]
- P/s: Ai muốn lấy Link Imgur thì Inbox tui nah :vv 
 
 
- MS1: Sakura 
- MS2: Syaoran
- MS3: Yukito
- MS4: Tomoyo
 - MS5: Mavis
- MS6: Madoka
[Share #7] Pack Render Madoka by UchihaSakami
- MS7: Madoka
[Share #8] Pack Render Madoka by UchihaSakami
- MS8: Madoka
[Share #9] Pack Render Madoka by UchihaSakami
- MS9: Aoi
[Share #10] Pack Render Aoi by UchihaSakami
- MS10: Sakura
[Share #11] Pack Render Sakura by UchihaSakami




- Không làm đúng luật = Cún
- Down chùa = Dell's :vv
- Dell's Share Render của tui lung tung nhá :vv




Journal History

Comments


Add a Comment:
 
:iconbabe-ngo:
babe-ngo Featured By Owner Mar 15, 2017  Student Artist
Nie qua
Ngày an
Reply
:iconuchihasakami:
UchihaSakami Featured By Owner Mar 15, 2017  Student Artist
Thanks nee <33
Reply
:iconbabe-ngo:
babe-ngo Featured By Owner Mar 16, 2017  Student Artist
không gì
Reply
:iconsakamakivampire:
SakamakiVampire Featured By Owner Feb 20, 2017  Student Artist
Hú hù... tỉ năm mới qua lần nà :V
Reply
:iconuchihasakami:
UchihaSakami Featured By Owner Feb 21, 2017  Student Artist
Thén kiều !! 
Reply
:iconsakamakivampire:
SakamakiVampire Featured By Owner Feb 22, 2017  Student Artist
À húy húy
Reply
:icontl-akane:
TL-Akane Featured By Owner Feb 18, 2017  Student Interface Designer
WB, PL?

Reply
:iconuchihasakami:
UchihaSakami Featured By Owner Edited Feb 18, 2017  Student Artist
Ok. Mần quen???
Reply
:iconbabe-ngo:
babe-ngo Featured By Owner Feb 12, 2017  Student Artist
Nee rẹp
Reply
:iconuchihasakami:
UchihaSakami Featured By Owner Feb 12, 2017  Student Artist
_ Thanks nee !! 
Reply
Add a Comment: